Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “Chăm Sóc Cây Hoa Hồng Bị Bệnh Nấm Lá Và Trị Bệnh.

  1. Cây hồng nhà mình nó cứ xoăn lá và hoa ko nở được thì phun thuốc gì ạ cho mình biết với xin cảm ơn

  2. 2 loại thuốc này nhiều cứa hàng Ko có toàn kiểu khác nhiều lúc hồng bj bệnh toàn tỉa hết lá đi và phun avin và cốc 85 thôi a à

  3. Cây hồng của e,e cắt tỉa xong nó ra rất nhiều đọt non,đọt non nó quéo quéo,rồi khô,lá non lớn lên k được xanh tốt.K biết bị gì hả a.

  4. Lá cây bị vàng, nhiều đoạn thân cây bị vàng héo là bị làm sao ạ. Sau khi em cắt tỉa cho cây xong hôm sau lại có lá vàng, Đoạn cành bị vàng héo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *