Author

hatuankhang90@gmail.com

22 thoughts on “CHỢ BÌNH ĐIỀN.Sân chợ sữa chữa bán sỉ lẻ lẩn lộn không biết chổ mua sẽ bị cân thiếu.

  1. Chổi làm cá có gần không cô muốn đi chợ BĐ nhưng sợ không biết làm cạ bây giờ biết sẻ đi tham quan rồi sẳn dịp mua luôn thank Tân đã chia sẻ 😍👍

  2. Chào Tân hôm nào rảnh chợ ếch nhớ alo để mua nhé cô chúc T vui khỏe và đạt được nút vàng của YouTube nhé👍😍

  3. A áo đen ngồi đằng sau a tên gì..nhìn. A ấy hiền đẹp trai quá đi..nhìn. Máy a làm cá mà cứ như hotboy mần cá..kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *