Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Chuyên đề thiếu máu tim cục bộ [Tim mạch 23/25]

  1. Các bác làm can thiệp vài chục năm rồi, dẫn ra các nghiên cứu chứng minh can thiệp không hơn được điều trị nội khoa, rồi lại vẫn tiếp tục can thiệp ha ha ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *