Có trường hợp nào không thể thực hiện cắt mí kết dính tự nhiên không?#외국인환자유치 #Cắtmắt#Cắthaimí

Thông tin bác sĩ
Viện trưởng Baek Seung Wook viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ Oscar

Bệnh viện thẩm mỹ OSCAR kết hợp với Miview tạo nên video này.
✔Bệnh viện thẩm mỹ OSCAR


source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://fumceunice.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa