Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “ct so bs thuan part 5 02

  1. bài giảng thầy rất tuyệt vời. E xin góp ý một chút là thầy có thể xếp nhóm cho các video theo từng mục ví dụ như CT riêng, xquang riêng, siêu âm riêng. Nếu mà phân nhỏ hơn ví dụ ct sọ, ct bụng thì càng tốt cho bọn e tìm kiếm ạ. Vì nhiều video quá e k tim lại được ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *