Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Gặp gở nhân vật : Nghiên cứu sinh UCI về thương mại Mỹ Trung ( Vietnamese )

  1. Thanks Mr. Vũ Luân and Mr. Spencer Night.I catch most of Mr. Spencer words, but more explain and translate words from VL in Vietnamese is a big help.

  2. Chân Thanh Cảm Ơn Chương Trinh Đa Chia Sẻ KIẾN THỨC TÌM H IỂU .. TT DONALD TRUMP TỪ KHI LÀM TT TRONG VÒNG THỜI GIAN CHƯA ĐẦY NHIỆM KỲ . MÀ ĐÃ LÀM CHO NƯỚC MỸ TỪ NỀN KINH TẾ BỊ ĐỘNG . TRỞ NÊN HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH SÔI NỔI . THẬT SỰ NGÀI NHƯ LÀ MẪU NGƯỜI TT " TÀI " THỜI ĐẠI TÔI ĐƯỢC BIẾT NGÀI NHIỀU HƠN QUA ĐÀI NGỤY VŨ RADIO . & KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO TÔI LẠI RẤT QUAN TÂM TỚI CHÍNH TRỊ MỸ 45 NĂM QUA. LẦN ĐẦU TIÊN TÔI BIẾT YÊU KÍNH MỘT VỊ TT MỸ NGÀI DONALD TRUMP. TÔI LUÔN ỦNG HỘ NGÀI THEO CÁCH CỦA TÔI.
    VÀ TÔI CŨNG LUÔN ƯỚC MƠ MIỀN NAM VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI .CÓ ĐƯỢC VỊ TT VỚI TƯ TƯỞNG CỦA NGÀI ĐỂ NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI DÂN CỦA NGÀI VÀ SỰ BẤT CÔNG SẼ KHÔNG NÊN THÀNH CÔNG MỸ MÃN…

  3. Hi Spencer Night or Nice. Please to meet you. Of course, there is nothing happens to our economy. China has been taxing us for so long. China charging us 25% tax, but we only charge the 2.5% tax.

    Now we have a president. He a business man, he understand completely how to deal with the country doesn't treat us fairly on tariffs. Now, our president just charging them the same as they charging us. There nothing wrong about these tariffs. I agree 100% with president Trump treating with other country. No more mercy. That time was ended.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *