27 thoughts on “GIẢI MÃ LỜI CẦU CỨU CỦA YOUTUBER KATE YUP!

  1. anh ơi mong anh để ý dòng chữ i'm so rungry mà video tầm 1 tháng ra 1 lần có nghĩa là chị ấy cũng bị bỏ đói và cách mà chị ấy ăn

  2. 5:31 mọi người nhìn lên trên sẽ thấy cô này bịt mắt bằng mặt nạ

  3. Có ai bị bắt cóc bạo hành rồi bảo là mình bị bạo hành ko, dám nói thế thằng bắt cóc giết mất =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *