HÌNH ẢNH BÀ TÂN VLOG XUẤT HIỆN TẠI ĐIỂM THI ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘIVào ngày 2/7/2019, ngày thi ĐẠI HỌC khối của Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, đó thật sự như là ngày hội của sinh viên, sự cổ vũ, chào đón của các…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *