Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “KÈN TÂY THIẾU NHI TẠO NGUỒN – TIẾNG MÁY CÀY TRÊN ĐỒNG GIỒNG RIỀNG PHIÊN BẢN HỌC SINH LỚP 3.

  1. Đây là một trong những em học Sinh lớp 3 sau 3 tháng tạo nguồn. Các em biểu diễn bài hoà âm tiếng máy cày tuy còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *