Khám Phá Hồ Nước Ngọt Đá Bàn, Khánh Hòa/ fresh water lake



Hồ Nước ngọt đá bàn được hình thành từ những ngọn núi bao bọc xung quanh, mang lại trữ lượng nước ngọt vô cùng lớn cho tỉnh khánh hòa, bên canh đó còn có rất nhiều loại cá to nên hoạt động đánh bắt cá diễn ra quanh năm nơi đây.
The freshwater stone pool is formed from the surrounding mountains, bringing a huge amount of freshwater for khanh hoa province, there are many kinds of big fish, so fishing activities take place around here five.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://fumceunice.org/category/du-lich/

4 thoughts on “Khám Phá Hồ Nước Ngọt Đá Bàn, Khánh Hòa/ fresh water lake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa