Kiến ba khoang cắn hay bị zona? Ngày thứ 2 sau khi đi khám & sử dụng thuốcVideo này thì rơi đúng vào trường hợp mình đang bị bệnh da liễu nên sẽ chia sẻ với mọi người về vấn đề này luôn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào…

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa