Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “Lấy Ráy Tai – Tai Bị Viêm -Đang Ăn Không Nên Xem(Ear wax, ear infections)

  1. vãi cả ráy tai, thường ráy tai kho thì sẽ bị thế này, cậu con trai nhà mình cũng bị ráy tai khô, mỗi lần lấy lại phải đến viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *