Mùa hè 2019: Nóng bất thường và kéo dài| VTC14VTC14 |Tại miền Bắc, mặc dù đã sang thu một tuần nhưng thời tiết thì không khác gì giữa mùa hè. Điều đó khiến cho nhiều người có cảm giác mùa hè năm nay kéo dài và có những ngày rất bức bí, khó chịu. Cùng với sự nóng lên toàn cầu, xu thế tăng nhiệt trong những mùa hè gần đây đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cùng VTC14 nhìn lại thời tiết của mùa hè 2019 để xem điều gì đã xảy ra.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa