Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi Tập 6 nói không giữ lờiTuy rằng là chính mình ra tay đối phó phong gia, nhưng Sở Lưu Nguyệt cũng không cảm thấy phong sớm mai có như vậy đại năng lượng, có thể tra được chính.

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *