Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “Nông dân chế xe điện 3 bánh -Review xe đạp điện 3 bánh làm từ phế liệu

  1. Để lại số điện thoại và địa chỉ đi anh bạn ! Tôi cũng cùng sở thích với bạn đó. Tôi thích bạn rồi đó. Bạn có cách làm riêng rất hay..https://www.youtube.com/watch?v=tMD0Ir2FAOU&fbclid=IwAR0-yRNdeZqWBP9nCOb1MyZN5by-G1zYMCnxJL1CRq7J2Q_w0CeyH44LwlQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *