Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Núi Chứa chan gia lào : khách đi du lịch gặp mấy anh bóc vác Nặng nhọc như thế này

  1. Khu du lịch núi Chứa Chan gia lào anh em bốc vác thật là nặng , Nghề là mưu sinh là rất là Vả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *