5 thoughts on “Phẫu thuật nội soi cắt ung thư phổi do thuốc lá

  1. Học hỏi và nghiên cứu chuyên sâu chữa bệnh phải thật tỉ mỉ thì may ra mới khỏi được chứ chưa như này không phải chữa nũa mà là đập lát cơ thể người ta rồi

  2. Dcmn bit hút thuốc lá là rất có nguy cơ mắc bệnh..zk mà nhà nuớc nó ko cấm sãn xuất thuốc lá dcmn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa