Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Rạng sáng đột nhập quán bar, phát hiện 30 đối tượng đang phê ma tuý

  1. ra đường nhìn to cao đẹp thế kia ai nghĩ chơi ma túy thiệt xh o biết đi về đâu khi có những thanh niên này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *