Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Tại sao phiên dịch của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc không phẫu thuật?

  1. Lý do cô giái không thẩm mỹ bởi vì Nhìn kiểu gì cũng thấy cô giáo xinh nên không cần thẩm mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *