3 thoughts on “Team đi phượt làng cùi đà Nẵng

  1. Mình cũng rất thích đi phượt nhưng chưa có lúc nào tách được công việc với gia đình ra để đi được 😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *