26 thoughts on “Thực hư Máy bơm khí 150k không đáng mua?

  1. Làm dễ không chứ có gì mà khó cần chính là 1 motor 775 1 dây dẫn khí 1 ống nước nhựa bé là ok rồi

  2. bơm được cái bánh xe ôtô la mất lua ngày qua bơm kiêu ne chắc mô tơ cháy cmn luôn ý bơm yêu vkl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa