Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “Thuốc trị sỏi thận từ đọt bầu với nước dừa 100% đánh tan sỏi ra ngoài

  1. Bài thuốc này có hại dạ dày không anh em bị đau dạ dày sử dụng có ảnh hưởng không mong anh trả lời giùm em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *