Tuần thai thứ 29 – Theo dõi sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần thaiCùng mẹ theo dõi sự phát triển của con yêu trong bụng
thai nhi tuần 29
Sự phát triển của bé tuần 29
thay đổi của cơ thể mẹ tuần 29
mẹ cần làm gì tuần 29
dinh dưỡng cần thiết tuần 29
vận động phù hợp tuần 29
sổ tay mẹ và bé
#cungmetheodoisuphattriencuabe
#thainhi29tuantuoi
#tuanthaithu29
#Suphattriencuabeotuanthaithu29
#nhungthaydoicuacothemeotuanthaithu29
#dinhduongcanthietotuanthaithu29
#vandongphuhoptuanthaithu29

source: https://fumceunice.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://fumceunice.org/category/suc-khoe/

One thought on “Tuần thai thứ 29 – Theo dõi sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa