4 thoughts on “ACCESS QL NHÂN SỰ part 1

  1. Thầy ơi, thầy có thể cho em xin file word để em có tài liệu thực hành được không ạ? Em cảm ơn thầy!

  2. thầy ơi, thầy có video hướng dẫn quản lý Thời Khóa Biểu trường THCS không ạ? em rất muốn được tham khảo ạ! nếu thầy có, thầy có thể gửi video cho em tham khảo ạ.
    mail của em: thaovu300@gmail.com

  3. Dạ thầy ! Thầy có thể gửi mẫu báo cáo đó qua cho em được không hã thầy ? Nếu thầy gửi được thì thầy gửi qua gmail giúp e với thầy !
    dạ gmail e : ngocphattl@gmail.com
    Dạ e xin cảm ơn thầy trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa