9 thoughts on “America's Got Talent 2018 Vietsub Thí Sinh Chửi Và Nhận Xét BGK Và Cả Người Dẫn Chương Trình

  1. Tao mắc cửi mà tao mắc cừi dễ sợ hà
    Mạnh mẽ lắm ông chú và ông í đang cố sang choảnh đó mí đứa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *