B4. Các bước chuẩn bị xếp thời khóa biểuCác thao tác chuẩn bị xếp thời khóa biểu bao gồm:
– Kiểm tra lại 1 lần nữa việc nhập phân công giảng dạy.
– Xếp tiết Chào cờ
– Xếp tiết Không học để tạo khuôn lớp học.
– Xếp tiết Sinh hoạt.
– Xếp tiết GV chủ nhiệm.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa