Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Bài tập cơ bản 1 – Các phép tính trong Excel

  1. File Excel thực hành: http://123link.pw/4Ljov0t (Các bạn bấm vào đường dẫn –> xác nhận tôi không phải người máy và bấm tiếp tục –> chờ 5 -7 giây –> bấm đi đến liên kết để bải file (góc trên bên phải có mũi tên chỉ xuống))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *