Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Biến laptop Win thành máy Mac OS | hackintosh LAPTOP

  1. chào bạn, mình đang tính mang máy đi cài hackintosh thì cho hỏi là dùng facetime với iMessenger có ổn không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *