14 thoughts on “bột đậu đỏ

  1. Mình tự làm bột đậu đỏ, khi hòa tan với nước nhưng nó tanh lắm, vì đậu vẫn còn sống 🙁 Làm thế nào để không có mùi khó chịu vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *