15 thoughts on “Cách chuyển dữ liệu sang máy tính mới

  1. bạn cho mình hỏi mình dang sai ổ hdd 200gb giờ mình mua cái ổ hdd 500gb mình muốn chuyển tất cả dữ liệu sang phải làm sao

  2. thank ad. nhưng mình thấy cái này hay khi sao lưu chương trình trong ổ C, còn nếu dữ liệu trong ô Giai trí, học tập hoặc dữ liệu lớn thì lâu hơn dùng ghost.

  3. Ad oi cho minh hoi. Minh co the chuyen cac program rieng, sau do chuyen cac file khac riêng dc ko? có bi anh huong gi ko?
    Thanks add.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa