8 thoughts on “Cách chuyển dữ liệu từ excel sang spss dễ nhất

  1. mình cũng bị gióng the anh Tran, làm xong hiện dòng Text value umappable in the current server local. nhờ bạn chỉ cách. cảm ơn nhiều

  2. chị ơi sau khi làm thao tác xuất hiện bảng : Text value umappable in the current server local thì làm sao?

  3. chị ơi, em chuyển string sang numeric thì nó bị mất dữ liệu ạ, chị cho em hỏi chuyển như thế nào thì không mất ạ

  4. chị ơi sao e chuyển từ exel sang spss thì phông chữ bị lỗi , chi giup e voi, cam on chi?

  5. chị ơi. sao em chuyển data từ excel sang spss thì nó bị làm tròn data chị nhỉ? nhờ chị chỉ em vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa