7 thoughts on “cách làm lưỡi câu cá lóc . Phần 3

  1. Các bạn nào có kinh nghiệm xin để lại bình luận góp ý với . Để cho mình và các bạn khác có thêm thông tin lý thuyết . cám on các bạn đã xem video

  2. khi bạn mài bằng máy mài phần mũi lâu quá nên thép bị non. bạn nên hạn chế dùng máy mài thì thép mới ít bị biến đổi độ cứng. Sao bạn không dùng mũi đột chấn bớt phần thừa rồi giũa tay lại thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa