11 thoughts on “Cách tải MOD SKIN PRO

  1. Ai đang sử dụng mod skin nên dừng lại đi tôi đã sử dụng mấy tháng trời rồi mới hôm qua tôi chơi tin nhắn từ garena nhắn quá trời lun (Bạn đang sử dụng mod skin có nguy cơ bị khóa đấy nhé ) khi thấy mấy tin nhắn đó là tôi không chơi mod skin nữa

  2. thật ra thì 99% thôi. Nếu ad bị ai phát hiện bị tố cáo là dùng phần mềm thứ 3 mới khóa nick. Chứ sử dụng thì bình thường nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa