38 thoughts on “Cách Tháo Gel Đắp Trên Móng Tay Trong 10S | AnaTran

  1. Nếu mong gel quá xác và dày thì có cách nào dễ tháo ra, xin chi vui lòng hướng cho e duoc rõ, e cảm ơn chi rất nhiều

  2. Cam on chi a na tran cach thao mong nhu vay rat nhanh va sach nha may chi hom qua minh da thao cho khach cua minh ko co van de gi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa