Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Chào cờ – Cờ Tổ Quốc – Cờ Việt Nam – 3D

  1. XIN THÔNG BÁO
    Cờ đỏ sao vàng được cả thế giới công nhận, kính trọng, tôn trọng và được treo trong đấy quần phụ nữ KHẤP NƠI trên thế giới. Hoan hô HỒ CHÓ MINH muôn năm trong đít lê nin và mao trạch đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *