Chiếc Cốc Thần Của Tôn Ngộ Không | Tây Du Ký Ngoại TruyệnChiếc Cốc Thần Của Tôn Ngộ Không | Tây Du Ký Ngoại Truyện.

Tập Ngộ Không Ngoại Truyện Khác:
Thần Chuối Giả Dùng Chuối Squishy Thử Thách Tôn Ngộ Không :

Danh sách phát Tây Du Ký Ngoại Truyện:

Giới Thiệu:
Ngộ Không Ngoại Truyện là kênh giải trí về các nhân vật trong tây du ký, Các nhân vật mặc cosplay Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và các nhân vật khác trong phim tây du ký.
Mỗi tập là một câu truyện thu phục yêu tinh hài hước và mang tính giáo dục.
Tính cách các nhân vật(Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới) vẫn giống như trong phim Tây Du ký.

Đăng Ký Kênh:

#tayduky #tonngokhong

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

3 thoughts on “Chiếc Cốc Thần Của Tôn Ngộ Không | Tây Du Ký Ngoại Truyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa