One thought on “Chú Chánh mặc áo dài đỏ nhảy múa trên nền nhạc mùa xuân ở Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *