Chuyển từ PowerPoint sang Video đơn giản nhất.Ba bước cơ bản chuyển từ PowerPoint sang Video:
1. Sử dụng Office 2010 trở lên
2. Mở tập tin muốn chuyển
3. Chọn menu file – Chọn Save as – Tại Save as Type – Chọn định dạng video – bấm save — Xong.
+ Các phím tắt hay được sử dụng trong PowerPoint: Link dưới

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

One thought on “Chuyển từ PowerPoint sang Video đơn giản nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa