28 thoughts on “Clip: Thí sinh Next Top trả treo, cãi tay đôi với giám khảo khiến Thanh Hằng nhận xét là "hỗn"

  1. Thằng này ăn nói ngu không chừa cho thiiên hạ, ý nó là nó đa nhan cách, cái đó chỉ có bệnh viện tâm thần mới giúp đc e, e ko thể tự sửa đâu, không bao giờ có người có thể vừa quan tâm quá nhiều đến gây chán ghét mà lại sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả vì bản thân. Nhiu đó đủ loại rồi, huống gì tự tin quá mức, chưa thi đã tự chấm… Về đi bệnh viện tâm thần đi, trc lhi đi nhớ soi gương nha

  2. Ảo tưởng súc mạnh. Khi bay trên trời anh ta nhanh hơn tên lửa, bị đạn bắn anh chẳng hề hấn gì, anh luôn trừ gian diệt ác, tên anh ta là siêu nhân.

  3. anh này đã thể hiện rất tốt ở vòng này, chắc chắc anh này sẽ vô vòng trong để bgk sửa đổi và chinh phục anh ta.
    Theo mình thì anh này cũng chỉ là đang diễn thôi, khi nổi tiếng tí thì anh ta sẽ tốt thôi.

  4. Sai ngay tu cach dat van de. Thi sinh thi lan hai roi ma vay. Lam KD tu nhan la rat binh tih, ma cach noi chuyen boc dong. K phai tu tin ma qua boc dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa