0 CommentsCông nghệ hiện nay để xử lý VOCs, và trong trường hợp này là Styren là dùng phương pháp hấp phụ (Adsorption on Activated Carbon surface), có thể hình dung diện tích bề mặt riêng của 1gram than hoạt tính khoảng bằng một sân vận động bóng đá, chính bề mặt riêng lớn như vậy giúp gắn kết vật lý và giữ các VOCs rất chặt trên bề mặt, giúp tác VOCs ở dạng hòa tan, thậm chí ở dạng vết (Trace amount) ra khỏi nguồn nước.

Hiện tại đối với hệ thống lọc RO Kangaroo, ở tất cả các Model đều có 3 cấp bảo vệ:
1⃣. Bảo vệ đầu nguồn bằng 3 cột lọc thô, dầu mỡ dính vào lõi 1, phần còn lại hòa tan được hấp phụ bởi lõi lọc GAC (Granue Active Carbon) thứ hai, qua hệ thống lọc này thì đã tách ra được gần như hoàn toàn;
2⃣. Qua cấp lọc số 2 các VOCs còn lại được loại bỏ bởi màng RO – hầu như các VOCs này bị giữ lại ở Cấp RO, tuy nhiên trong trường hợp lượng VOCs quá lớn, một lượng nhỏ ở dạng dissolved – hòa tan nhưng không tạo liên kết hóa lý – sẽ đi qua cấp RO này (nếu còn);
3⃣. Lớp bảo vệ thứ 3 sẽ được hấp phụ trên lõi lọc Nanosilver – đây là lõi lọc than hoạt tính – bước bảo vệ cuối.
Vậy có thể thấy hệ thống lọc nước Kangaroo hiện tại có thể xử lý các nguồn nước có nhiễm các chất hữu cơ dễ bay hơi hòa tan trong nước. Tuy nhiên để đảm bảo tính chắc chắn cần thường xuyên thay lõi số 1 và số 2 nếu nồng độ đầu vào quá cao.
#KangarooGroup #LUXSeries #Styren #KangarooHydrogen

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *