Author

hatuankhang90@gmail.com

16 thoughts on “[CTUMP] Hướng dẫn nhập và xử lý số liệu

  1. ad cho e hỏi, em có giá trị của các chỉ số Z-score của 2 nhóm doanh nghiệp phá sản và không phá sản.
    Với Z<1,81 doanh nghiệp được phân loại là phá sản, ,81<Z<2,99 DN có nguy cơ phá sản, Z>2,99 DN an toàn
    Vậy e muốn tính tỷ lệ dự đoán chính xác của Z-score xem giá trị Z-score tính được có phù hợp với thực tế là doanh nghiệp đang hoạt động hay đã phá sản thì em dùng kiểm định nào ạ

  2. C muốn tính thgian nằm viện, sử dụng compute–>ngày xuất viện -ngày nhập viện. Nhưng nó cứ ra 1 con số rất khủng, không biết sai chỗ nào?

  3. mấy điểm mốc đó tôi cũng không nhớ chính xác lắm, làm video cốt để bạn hiểu và thực hành được thôi.:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *