Của gia bảo – Xuân Hinh, Bằng Kiểu, Quang Thắng, Hồng Vân, Vân DungHài kịch ” Của Gia Bảo ” được các nghệ sĩ Xuân Hinh, Bằng Kiểu, Quang Thắng, Hồng Vân, Vân Dung, Xuân Hiếu thể hiện trong LiveShow Xuân Hinh kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật.
Vở kịch đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi xem.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa