11 thoughts on “Cười Đau Bụng với Phim Hài Xuân Hinh, Hồng Vân, Quốc Khanh Hay Nhất

  1. Bắc Xuân Hinh, Nam…? Không biết ai đối vào cho xứng. Thỉnh thoảng có ai đó nói ghép tạm Hoài Linh vào, nhưng thực sự thấy không xứng. Tài năng không bằng. Nhiều tiền và chăm chơi gameshow để lấy tiếng thôi. Chất lượng chuyên môn còn thua ông Xuân Hinh vài bậc. Mình thật lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *