ĐÁNH TRỐNG MÚA LÂN NHÍ CỰC VUI NHỘN 2019 – lion dance drumming in vietnam – Ku Bo Đẹp TraiSắp tới Trung thu rồi, đội lân nhí tập đánh trống múa lân cực vui nhộn tại nhà Ku Bo . Các bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi vậy ? Ở đây toàn các đầu lân to bự của các anh lớn trong xá không đó !

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa