4 thoughts on “Đúc Gà con – Một trong những Đam Mê lớn của người nuôi gà| Gà Chọi Quê Lúa

  1. Trong video Fb A Nguyễn Đức Tùng ở Gia Lai, sn 76, khá thích bộ môn đúc gà, ae có thể liên hệ, học hỏi trao đổi Kinh nghiệm. Ae nhớ đăng ký kênh giúp mình. Chúc ae vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa