[ELITE FITNESS] TÓC TIÊN – MY ELITE LIFECùng Elite khám phá một ngày Sống ưu tú của Mama2017 TÓC TIÊN! với 4 điều quan tâm Think/Suy nghĩ- Eat/Ăn uống- Move/Vận động- Learn/Học hỏi.
Nằm trong chuỗi video My Elite Life, Elite mong muốn đưa tới cho khán giả lát cắt và góc cận cảnh về cuộc sống lành mạnh của những người nổi tiếng xoay quanh 4 yếu tố làm nên Lối sống ưu tú Think/Suy nghĩ- Eat/Ăn uống- Move/Vận động- Learn/Học hỏi.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/lam-dep/

4 thoughts on “[ELITE FITNESS] TÓC TIÊN – MY ELITE LIFE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa