[EngSub] Song Joong Ki – Happy Camp react Descendant of the Sun best scenesFULL video [EngSub] Song Joong Ki – Happy Camp
.

My new channel upload FULL show of Happy Camp Song Joong Ki
[EngSub] #SongJoongKi – Happy Camp – play game have fun
[EngSub] Happy Camp #SongJoongKi select his GIRL
Cooperate with songjoongki_TH, songjoongki_SG, songjoongki_ID

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

46 thoughts on “[EngSub] Song Joong Ki – Happy Camp react Descendant of the Sun best scenes

  1. My best couple in the world song joong ki and song Hye kyo. Please again re-marriage to Song joong ki song Hye kyo. and please creates a drama Descendant of the sun season 2 and drama hero song joong ki and drama herione song Hye kyo

  2. Mìk thắc mắc 1 chút là happy cam là chương trình Trung Quốc mà Song Joong Ki là người hàn sao mà ns chiện hiểu được nhau vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *