0 CommentsHọc Excel Online – Excel căn bản.
File ví dụ thực hành:
Giới thiệu về cách sử dụng các hàm:
– Hour: trích xuất giờ từ 1 giá trị giờ, phút, giây đầy đủ.
– Minute: trích xuất phút từ 1 giá trị giờ, phút, giây đầy đủ.
– Second: trích xuất giây từ 1 giá trị giờ, phút, giây đầy đủ.
– Time: trả về giá trị giờ đầy đủ ứng với giá trị giờ, phút, giây nhập vào.
– TimeValue: trả về giá trị từ 0 – 0,99988426 thể hiện các khoảng thời gian từ 0:00:00 – 23:59:59

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *