30 thoughts on “Giá chân để loa rẻ nhất Việt Nam mà rất chất lh 0965.867.866

  1. Bác cho em hỏi cái cây này 3 chân của nó Trỗi khoảng 35 cm treo cái loa full bass 30 liệu có chắc chắn được không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa