26 thoughts on “Giăng Câu – Đan Trường & Hoài Linh

  1. Mình thích hai người này từ ngày mình đi mẫu giáo mà bây giờ mình đã 37tuổi rồi và vẫn thích hai người này và thích tới ngày mình gia luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *